علم بهتراست یاثروت؟؟

معلم پسرک را صدا زد

تا انشاءش را

با موضوع علم بهتر است یا ثروت بخواند

پسرک با صدای لرزان گفت ننوشته ام

معلم با خط کش چوبی پسرک را تنبیه کرد

و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشت

پسرک در حالی که

دست های قرمز و بادکرده اش را به هم می مالید

زیر لب گفت : آری ثروت بهتر است

چون اگر داشتم دفتری می خریدم

و انشاء ام را می نوشتم ...

[ ۱۳٩۳/٢/٧ ] [ ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ] [ neda ] [ نظرات () ]