عشقه ممنوعه

  ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ   ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ   ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ   ﻣﺜـﻞ ﺩی   ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ   ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ   ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ   ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ   ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید
بهمن 96
1 پست
دی 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
44 پست
دی 92
14 پست