/ 9 نظر / 26 بازدید
ع

[ناراحت]

پــــــویا

مثل ساحل آرام باش...... تا دیگران مثل دریا بی قرارت باشند...... [گل]

پــــــویا

و احوالِ دلِ مـــا را تماشـــــــا می کنی یا نه گهی یادی از این مجنون شیدا می کنی یا نه بهارم طی شد و آمد خـــــزان زندگـــــی آیــا پس از این هم بُتا امروز و فردا می کنی یا نه چه تلخی ها کشیدم در هوای بودنِ با تــــو به لطفی یا به دشنامم لبی وا می کنی یا نه به رویا می کشم هر شب خیالت رادر آغوشم شبی می آیی و تعبیر رویــــــا می کنی یا نه نمی دانی چه غوغایی است در من از خیال تو خیالاتی شدم ! فکر مداوا می کنی یا نـــــــــه شبی را تا سحر بارید چشم من تو هم دیدی نمی دانم که یادت هست و حاشامی کنی یانه سراسر رنج و حرمان است این دنـیا بدون تــــو در آغوشم شبی آخر تو مآوا می کنی یا نـــــه

پــــــویا

مرا به کعبه چه حاجت طواف می کنم “مادری” را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت . . . روز مادر مبارک[گل]

مهشید

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ.

مهشید

حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک: فروش ، رهن ، اجاره.

مهشید

دست خودت نیست ، زن که باشی گاهی رهایش می کنی و پشت سرش آب می ریزی و قناعت می کنی به رویای حضورش .

مهشید

دلتنگی های من به تو رفته اند ! ارام می ایند در سینه می نشینند دیگر نمی روند . . .