دوست داشتن

سرِ سوزنی اگر مرا می خواست؛

زمین و زمان را به هم می دوختم ...

 

مرجان سرخ

/ 47 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سپیده

خداوند بی نهایت است ... به قدر نیاز تو فرود می آید به قدر آرزوی تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کار گشا. هیچ غیر ممکنی وجود ندارد همت از خود طلب و توکل بر خدا کن بخشش او واسع است رحمتش همه را شامل است.[گل]

سپیده

آدم هــا را زمـــانــی کــه نـیـــاز بـــه شنـیده شـدن دارنـــد بـشنــــــویــد، نــــه ... زمـانـیکـــه حـــوصلـــه شــنـیـدن داریــــــــــد.

سپیده

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید در هر دو صورت درست فکر کرده اید… پس درست فکر کنید . . .[تایید]

Negin

من آروممـ ولی قانونــا داغونمــ[خنثی]

پویا

دیشب بقیع را ستاره باران کردند فرشتگان در لابلای ستارگان آسمان دومین ستاره امامت هم درخشید و میهمان خانه علی شد چه زیبا شبی بود درست در نیمه مهمانی خدا خدایا به بهانه این مولود آسمانی به بهانه پنچ تن آل عبا خلق و خوی حسنی به من و دوستانم عطا فرما میلاد نور مبارک دوستان من [گل]

پرستو مهاجر

گل گفتی

شیدا

تو از یک راه رفته ای اما دله من هزار راه مـیرود برایت..........

علی

لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمی شوند ، از آخرتم حساب میشوند .. از بهشت پس سعی کن همیشه پیشم باشی

علی

لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمی شوند ، از آخرتم حساب میشوند .. از بهشت پس سعی کن همیشه پیشم باشی