/ 4 نظر / 77 بازدید
~ Marilyn ~

[لبخند][ماچ][قلب][گل] معلم ها خیلی زحمت میکشن[لبخند]

سپیده

منم روز معلم رو به همه معلمای دلسوز و زحمت کش تبریک میگم [هورا]

اوای باران

کسی را که به تو نیازمند نیست اما دوستت دارد از دست مده ما نهایت تلاش را میکنیم تا حقیقت را نادیده بگیریم ولی حقیقت می ماند زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست بسیاری از سخنها از تیر نافذترند آن قدر شکست بخور تا راه شکست دادن را بیاموزی با تمام قدرت با افکار منفی مقابله کن .[گل]

عسل فومنی

زندگی یک موهبت است: خاکی است که گل های سرخ عشق در آن شکوفا می شوند. اوشو