/ 3 نظر / 3 بازدید
سپیده

دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت پس ، شایسته ی آرزوهایت باش [گل][گل][گل]

maryam

واقعا راست می گی[بغل][ماچ] عزیزدلم

پــــــویا

دلم میخواهدزندگیم راموقتأبسپارم دست ادمی دیگر وبگویم توبازی کن تامن برگردم فقط نسوزی ها... [گل]