رفتن.......؟

باید رفت؛

 

حتی با ترس؛

 

وقتی از ماندن مطمئن نیستی؛

 

رفتن یقین است ...

 

 

*مرجان سرخ*

/ 47 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیدا

سر گیجه بهـــــــانه بود میخواستم با تمام وجودم احساس کنم که ...تکیه گاهمی

علی

مثل قالی نیمه تمام...ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم...یا بشکافم...اول و آخر که به پای تو می افتم

علی

مثل قالی نیمه تمام...ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم...یا بشکافم...اول و آخر که به پای تو می افتم

علی

کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود!!!!!!!

علی

آنقدر چشم انتظار آمدنت نشستم که تمامی درب های باز بر روی پاشنه انتظار پوسیدند

علی

آنقدر چشم انتظار آمدنت نشستم که تمامی درب های باز بر روی پاشنه انتظار پوسیدند

پویا

راستی .. "دوستی" چقدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سرِ راه ؟ چه تفاوت دارد ! کاش هر قدر که هست از تهِ دل باشد …

علی

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا…

علی

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا…