/ 8 نظر / 25 بازدید
پــــــویا

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .

سپیده

کــــــــــااااااااااش [افسوس]

سپیده

بـﮧ گوش خــُدا برســـانید آدَمـ ـﮧ ایـטּ حـــَوا ســالهـــاست کـﮧ رَفتـﮧ اَســت ایـטּ حــَواے تنهــــا را برگرداטּ پیـش خودَت بهشتــَش را نمــے خواهــَمـ بـﮧ جهنمــش هــَـمـ راضـے اَمـ هــَرجــایـے باشــَد جــُز ایـטּ دُنیـــا ایـטּ دُنیــا زیــادے بوے آدَمـ گرفتــﮧ اَســت ... ..

عماد

واقعاعالی روحش شاد